Våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Introduksjon:
Spot Blue International Properties Limited (“Spot Blue”, “vi”, “oss” eller “vår”) er sterkt forpliktet til å beskytte og beskytte personopplysninger og personvernet til våre nettsidebesøkende og tjenestebrukere.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke typer personopplysninger vi, eller noen av våre nettsider, kan samle inn om deg når du samhandler med oss. Den forklarer hvordan vi skal lagre og håndtere disse dataene og holde dem trygge. Vennligst les dette nøye og kontakt oss hvis du har spørsmål.

Som et selskap som opererer internasjonalt bruker vi tredjeparts profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere lokalisert i andre land for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår. Dette kan føre til at personopplysninger overføres der vi eller de profesjonelle tjenesteleverandørene vi kan samarbeide med befinner seg utenfor EU (EU). Det kan omfatte land som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse for personopplysninger som i EU. Vi tar skritt for å sikre at alle personopplysninger gis tilstrekkelig beskyttelse og at overføringer av personopplysninger utenfor EU skjer på lovlig vis. For informasjon om innsamling av, bruk eller behandling av personopplysninger av andre enheter utenfor EU, Spot Blue eller noen av dets profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere (uansett om de handler som "Spot Blue" eller ikke) vennligst kontakt det relevante kontoret i det aktuelle landet direkte.

Ved å bruke nettstedet vårt og eventuelle mobilapplikasjoner eller på annen måte gi din personlige informasjon til Spot Blue godtar du innsamling, bruk og deling av informasjonen din i samsvar med vår personvernerklæring. Ved å kontakte Spot Blue indikerte du at du aksepterte å bli kontaktet av Spot Blue eller dets profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere, hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss eller profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere vennligst kontakt oss på info@spotblue.com.

Informasjon vi kan samle inn:
Vi kan samle inn informasjon om deg fra en rekke kilder, inkludert informasjon vi samler inn direkte fra deg, når du besøker nettstedet vårt, ser på nettinnholdet vårt, bruker en mobilapplikasjon eller andre tjenester, ringer eller sender e-post til oss, oppretter en forespørsel på nettstedet vårt eller ellers gi informasjon direkte til oss. Vi samler inn om deg fra andre kilder. Vi behandler enhver kombinasjon av separate opplysninger som informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Noe av informasjonen vi kan samle inn om eller direkte fra deg

Navn
Epostadresse
Postadresse og postnummer
Telefonnumre
Demografisk informasjon
Betalingsinformasjon (som kredittkort og bankkontodetaljer)
Kommunikasjonspreferanser
Cookies

Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn informasjon når du besøker våre nettsider, ser våre online annonser eller kampanjer, eller bruker en mobilapplikasjon eller annen tjeneste. Noe av informasjonen vi kan samle inn om eller direkte fra deg

IP-adresse
Websider du ser på
Linker du klikker på

Informasjon Spot Blue kan samle inn fra andre kilder:
Vi kan innhente informasjon om deg fra andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige kilder, som internett, sosiale medieplattformer eller henvisningsagenter, valgregister, tinglysing osv. Noen av informasjonen, blant annet som vi kan samle inn om eller direkte fra deg

Navn
postadresse
Epostadresse

Spot Blue bruker all denne informasjonen ovenfor for å levere til deg informasjon, annonser og annet innhold som er skreddersydd for dine interesser.

Personvern:
Denne policyen gjelder der vi opptrer som en databehandler med hensyn til personopplysningene til våre besøkende og tjenestebrukere av nettstedet; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene.
Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside. Forutsatt at disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av vår nettside og tjenester, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker vår hjemmeside først.
Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontrollene kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din.
I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til Spot Blue International Property Limited eller et hvilket som helst nettsted som eies av oss.
Hvordan vi bruker dine personopplysninger:
de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;
når det gjelder personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;
formålene som vi kan behandle personopplysninger for; og
det rettslige grunnlaget for behandlingen.
Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analytiske sporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.
Vi kan behandle kontodataene dine ("kontodata"). Kontodataene kan inkludere ditt navn og e-postadresse. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettsidene våre, levere våre tjenester, sikre sikkerheten til nettsiden og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
Vi kan behandle informasjonen din inkludert i din personlige profil på nettstedet vårt ("profildata"). Profildataene kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, eiendoms- eller profilbilder, kjønn, fødselsdato, forholdsstatus, interesser og hobbyer, utdanningsdetaljer og ansettelsesdetaljer. Profildataene kan behandles med det formål å aktivere og overvåke din bruk av nettsiden og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
Vi kan behandle dine personopplysninger som oppgis i løpet av bruken av våre tjenester ("tjenestedata"). Tjenestedataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
Vi kan behandle informasjon som du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester ("publiseringsdata"). Publikasjonsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrere nettsiden og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
Vi kan behandle informasjon som finnes i alle henvendelser du sender til oss angående eller tjenester ("henvendelsesdata"). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante eiendommer og/eller tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.
Vi kan behandle informasjon knyttet til våre kundeforhold, inkludert kundekontaktinformasjon ("kundeforholdsdata"). Kundeforholdsdataene kan inkludere navnet ditt, kontaktinformasjonen din og informasjonen i kommunikasjon mellom oss. Kilden til kundeforholdsdataene er deg. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål å administrere våre relasjoner med kunder, kommunisere med kunder, føre journal over denne kommunikasjonen og markedsføre våre produkter og tjenester til kunder. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig forsvarlig forvaltning av våre kundeforhold.
Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av eiendommer og tjenester som du inngår hos oss og/eller gjennom nettstedet vårt ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inkludere kontaktinformasjonen din, kortdetaljene dine og transaksjonsdetaljene. Transaksjonsdataene kan behandles med det formål å levere de kjøpte eiendommene og tjenestene og føre riktige registre over disse transaksjonene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
Vi kan behandle informasjon som du gir oss med det formål å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev ("varslingsdata"). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller gjennomføring av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.
Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relatert til all kommunikasjon du sender til oss ("korrespondansedata"). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnholdet og metadata knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata knyttet til kommunikasjon som gjøres ved hjelp av nettsidens kontaktskjemaer. Korrespondansedataene kan behandles med det formål å kommunisere med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke eller våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomhet og kommunikasjon med brukere.
Vi kan behandle noen av dine personlige opplysninger som er identifisert i denne politikken når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten i rettssaker eller i en administrativ eller utenom domstolsoppgave. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.
Vi kan behandle noen av dine personlige opplysninger som er identifisert i denne politikken når det er nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller få faglig rådgivning. Retslig grunnlag for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.
I tillegg til de spesifikke formålene som vi kan behandle dine personlige data angitt i denne seksjonen 2, kan vi også behandle noen av dine personlige data der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i rekkefølge for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.
Automatisert beslutningstaking
3.1 Vi vil bruke dine personopplysninger for automatiserte beslutninger. i forhold til automatiserte beslutninger.

3.2 Betydningen og mulige konsekvenser av denne automatiserte beslutningsprosessen.

Gi dine personlige data til andre
4.1 Vi kan avsløre dine personopplysninger til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper, dette betyr Spot Blue, våre nettsider, datterselskaper, enhver av dets profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere i den grad det er rimelig nødvendig for formålene, og på rettsgrunnlaget.

4.2 Vi kan avsløre dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for formålet med å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller opprettelse, utøvelse eller forsvar av rettskrav, enten det er i retten saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til vår nettside og våre tjenester kan håndteres av våre betalingstjenesteleverandører. Vi vil dele transaksjonsdata med våre betalingstjenesteleverandører bare i den grad det er nødvendig for å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og håndtere klager og forespørsler knyttet til slike betalinger og refusjoner.

4.5 Vi kan avsløre forespørselsdataene dine til en eller flere av de utvalgte tredjepartsleverandørene av eiendommer og tjenester som er identifisert på nettstedet vårt for å gjøre det mulig for dem å kontakte deg slik at de kan tilby, markedsføre og selge relevante eiendommer til deg og/eller tjenester. Hver slik tredjepart vil fungere som behandlingsansvarlig i forhold til forespørselsdataene vi leverer til den; og når du kontakter deg, vil hver slik tredjepart gi deg en kopi av sin egen personvernpolicy, som vil regulere denne tredjepartens bruk av dine personlige data.

4.6 I tillegg til den spesifikke utleveringen av personopplysninger som er angitt i denne seksjon 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, enten det er i rettssaker eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

Internasjonal overføring av dine personopplysninger
5.1 I denne seksjon 5 gir vi informasjon om omstendighetene der dine personopplysninger kan overføres til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

5.2 EU-kommisjonen har tatt en "tilstrekkelighetsbeslutning" med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert av landene der vi bruker profesjonelle forretningstjenester, leverandører, agenter og samarbeidspartnere. Overføringer til hvert av disse landene vil være beskyttet av passende sikkerhetstiltak, nemlig bruk av standard databeskyttelsesklausuler vedtatt eller godkjent av EU-kommisjonen.

5.3 Du erkjenner at personopplysninger som du sender inn for publisering via vår nettside eller tjenester kan være tilgjengelige, via internett, over hele verden. Vi kan ikke forhindre bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger
6.1 Denne seksjonen 6 fastsetter retningslinjene og prosedyren for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forbindelse med oppbevaring og sletning av personopplysninger.

6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller det formål.

6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:

6.4 Personopplysninger vil bli oppbevart i en minimumsperiode på seks år.

6.5 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

Sikkerhet av personopplysninger
7.1 Vi vil ta passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre dine personopplysninger og for å forhindre tap, misbruk eller endring av dine personopplysninger.

7.2 Vi vil lagre alle dine personlige data på sikre servere, personlige datamaskiner og mobile enheter, og i sikre manuelle journalføringssystemer.

7.3 Følgende personopplysninger vil bli lagret av oss i kryptert form: ditt navn, kontaktinformasjon, passord og kortholderdata.

7.4 Data knyttet til dine forespørsler og økonomiske transaksjoner som sendes fra din nettleser til vår webserver, eller fra vår webserver til din nettleser, vil være beskyttet ved hjelp av krypteringsteknologi.

7.5 Du erkjenner at overføring av ukrypterte eller utilstrekkelig krypterte data over internett er iboende usikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten til data som sendes over internett.

7.6 Du bør sørge for at passordet ditt ikke er mottakelig for å bli gjettet, enten det er av en person eller et dataprogram. Du er ansvarlig for å holde passordet du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt konfidensielt, og vi vil ikke be deg om passordet ditt (bortsett fra når du logger inn på nettstedet vårt).

Endringer
8.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.

8.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

8.3 Vi kan varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post eller på nettstedet vårt.

Dine rettigheter
9.1 I denne seksjonen 9 har vi oppsummert de rettighetene du har under databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lover og veiledning fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

9.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

9.2.1 rett til innsyn;

9.2.2 rett til retting;

9.2.3 retten til sletting;

9.2.4 retten til å begrense behandlingen;

9.2.5 retten til å protestere mot behandling;

9.2.6 retten til dataportabilitet;

9.2.7 retten til å klage til en tilsynsmyndighet; og

9.2.8 retten til å trekke tilbake samtykke.

9.3 Du har rett til bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og, der vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Det første eksemplaret vil bli gitt gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr.

9.4 Du har rett til å ha unøyaktige personopplysninger om deg utbedret og, med hensyn til formålet med behandlingen, å ha ufullstendige personopplysninger om deg som er fullført.

9.5 I noen tilfeller har du rett til sletting av dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene inkluderer når behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

9.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse forholdene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du motsetter sletting; Vi trenger ikke lenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav; og du har protestert mot behandling, i påvente av bekreftelsen av denne innsigelsen. Når behandlingen er begrenset på dette grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil imidlertid bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.

9.7 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i den offentlige interesse eller i utøvelsen av enhver offisiell autoritet som er hos oss eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav.

9.8 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføring). Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personlige data for dette formålet.

9.9 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.

9.10 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige data er:

9.10.1 samtykke; eller

9.10.2 at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i eller for å iverksette tiltak på din forespørsel før du inngår en kontrakt,

og slik behandling utføres med automatiserte midler, har du rett til å motta dine personlige data fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne rett gjelder imidlertid ikke hvor det vil påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

9.11 Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger krenker databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten din faste bosted, din arbeidssted eller stedet for den påståtte brudd.

9.12 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

9.13 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved skriftlig melding til oss.

Tredjeparts nettsteder
10.1 Nettstedet vårt inneholder hyperkoblinger til og detaljer om tredjeparts nettsteder.

10.2 Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlig for, tredjeparts personvernpolitikk og praksis.

Personopplysninger om barn
11.1 Vår nettside og våre tjenester er rettet mot personer over 18 år.

11.2 Hvis vi har grunn til å tro at vi har personopplysninger om en person under den alderen i databasene våre, vil vi slette disse personopplysningene.

Oppdaterer informasjon
12.1 Gi oss beskjed hvis den personlige informasjonen vi har om deg, må rettes eller oppdateres.

Fungerer som databehandler
13.1 Vi opptrer ikke som behandlingsansvarlig; i stedet fungerer vi som databehandler.

13.2 I den grad vi opptrer som en databehandler i stedet for en behandlingsansvarlig, skal ikke denne policyen gjelde. Våre juridiske forpliktelser som databehandler er i stedet nedfelt i kontrakten mellom oss og den relevante behandlingsansvarlige.

Om cookies
14.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

14.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "sesjons" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt-informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.

14.3 Cookies inneholder vanligvis ikke noen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

Cookies som vi bruker
autentisering – vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt;
status – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å finne ut om du er logget inn på nettstedet vårt;
personalisering – vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet vårt for deg;
sikkerhet – vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt;
annonsering – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg;
analyse – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet vårt og tjenestene våre; og
samtykke til informasjonskapsler – vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler mer generelt.
Cookies brukt av våre tjenesteleverandører
16.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

16.2 Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler inn informasjon om nettstedets bruk ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn knyttet til nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Vi kan publisere Google AdSense interessebaserte annonser på nettstedet vårt. Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile interessene dine. For å fastslå interessene dine vil Google spore oppførselen din på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Denne atferdssporingen lar Google skreddersy annonsene du ser på andre nettsteder for å reflektere interessene dine. Du kan se, slette eller legge til interessekategorier knyttet til nettleseren din ved å gå til: https://adssettings.google.com. Du kan også velge bort informasjonskapselen for AdSense-partnernettverket ved å bruke disse innstillingene eller ved å bruke Network Advertising Initiatives mekanisme for å velge bort flere informasjonskapsler på: https://optout.networkadvertising.org. Imidlertid bruker disse fravalgsmekanismene i seg selv informasjonskapsler, og hvis du fjerner informasjonskapslene fra nettleseren din, vil ikke oppt-out bli opprettholdt. For å sikre at et bortvalg opprettholdes med hensyn til en bestemt nettleser, kan du vurdere å bruke Googles nettleserprogramtillegg som er tilgjengelig på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Administrere informasjonskapsler
17.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:

17.1.2 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no (Chrome);

17.1.3 https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

17.1.4 https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

17.1.5 https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

17.1.6 https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og

17.1.7 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.

17.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler
18.1 Du kan administrere dine preferanser knyttet til bruken av informasjonskapsler på våre nettsider.

Våre detaljer
19.1 Denne nettsiden eies og drives av Spot Blue International Property Limited.

19.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 4864440; og vårt registrerte kontor er på Link House, 140 The Broadway, Surbiton, KT6 7HR, Storbritannia.

19.3 Vårt databeskyttelsesregistreringsnummer er Z1814923

19.4 Du kan kontakte oss:

19.4.1 per post, til postadressen oppgitt ovenfor;

19.4.2 ved å bruke vårt nettsteds kontaktskjema;

19.4.3 via telefon, kontaktnummeret publisert på nettstedet vårt fra tid til annen; eller

19.4.4 via e-post, ved å bruke e-postadressen som er publisert på nettstedet vårt fra tid til annen.